Mitt liv och mina tankar

Alla inlägg under mars 2010

Av Lena - 31 mars 2010 13:04


  

 

Dagens citat el ordspråk:

"En kompromiss är konsten att dela en kaka så att alla tror de har fått den största biten."

Källa: Winston Churchill

 


I dag är det Dymmelonsdagen, onsdagen före påsk, då påskfriden inleddes.

Namnet kommer av att metallkläpparna i kyrkklockorna denna dag ersattes av trästavar, dymblar, för att ge en så dämpad klang som möjligt, en markering av att det var stilla veckan och att långfredagen var i antågande. Dymmelonsdagen brukar ofta blandas ihop med askonsdagen som är onsdagen efter Fastlagssöndagen.


 Dagens namn: Ester


Ester är ett bibliskt namn som kan ha sitt ursprung i det persiska ordet stara som betyder stjärna. En annan teori är att det kommer från Ishtar som var den babyloniska kärleksgudinnan. Ester var den vackra judinnan som blev hustru till den persiske kungen Xerxes och lyckades rädda sitt folk från den intrigerande Hamans onda ränker. Hon har fått en egen bok i Bibeln. Ester hade sin popularitetstopp vid sekelskiftet. Antalet namnbärare är drygt 15 100, av dessa har runt 7 200 det som tilltalsnamn.


  

Till er...Yvonne R, Love & Yvonne K för era kära kommentarer

 

~ Lena ~

ANNONS
Av Lena - 30 mars 2010 12:15


  

 

 

Dagens citat el ordspråk:

"Alla människor borde behandlas som luft - något absolut livsnödvändigt."

Källa: Stig Johansson

  Dagens namn: Holger, Holmfrid

 

Holger är ett fornnordiskt namn med lite oklar betydelse. Andra delen av namnet betyder spjut, men vad Hol- betyder är omdiskuterat. Alf Henriksons tolkning är huld, vilket i så fall innebär att Holger betyder en som älskar (är huld mot) spjut. År 1901 kom namnet in i almanackan. Antalet namnbärare är runt 12 000, av dessa har omkring 2 400 det som tilltalsnamn.


Holmfrid är ett fornnordiskt namn, även det med lite oklar betydelse. Andra delen av namnet betyder fred eller skön medan Holm- helt enkelt har tolkats som holme. Holmfrid ströks ur almanackan 1993 men gör comeback i år. Namnet har en mycket ovanlig historia. I äldre tider var Holmfrid ett kvinnonamn, men när det återuppväcktes i den fornsvenska yran som ännu levde kvar vid sekelskiftet ansågs det vara ett passande pojknamn. De första 30 åren under 1900-talet ökade också namnet en del, men det blev aldrig vanligt. Bland de yngsta är namnet näst intill utraderat. Det finns bara ett fåtal barn som fått Holmfrid som förnamn och de heter alla något annat som tilltalsnamn. Även bland vuxna är namnet extremt ovanligt, sammanlagt finns knappt 400 som heter Holmfrid, av dessa har ett tjugotal det som tilltalsnamn.


 

Hjärtliga gratulationer på din födelsedag Anette från mannen och mig =D 

 

 

    


Till er...Skomakar Lisa, Irja, Nina & Charlotte för era alltid lika välkomna kommentarer !!!

 

~ Lena ~

ANNONS
Av Lena - 29 mars 2010 08:23


 

  

 

Dagens citat el ordspråk:

"Alla djur, utom människan, vet mycket väl att livets huvudsakliga mening är att njuta av det."

Källa: Samuel Baulder

 


 Dagens namn: Jonas, Jens


Jonas är en grekisk form av det hebreiska Jona som betyder duva, men det har även använts som en kortvariant av Johannes. Jona var en biblisk profet som kastades i havet av sjömän och slukades av en val, i vars buk han satt i tre dagar. Namnet har funnits i almanackan sedan början av 1700-talet. Antalet namnbärare är runt 57 900, av dessa har omkring 39 300 det som tilltalsnamn. Vi kan i dag gratulera komikern och författaren Jonas Gardell på namnsdagen, liksom den gamle tv-räven Jonas Hallberg.


Jens är en dansk kortform av det hebreiska Johannes. Betydelsen av Johannes är Gud har förbarmat sig. Namnet var länge vanligt i Skåne men spred sig runt 1960 till resten av landet. Antalet namnbärare är omkring 17 400, av dessa har runt 11 400 det som tilltalsnamn. Vi kan bland andra gratulera journalisten, debattören och före detta jämställdhetsministern Jens Orback, samt ishockeyspelaren Jens Öhling.


  

Till er...Ruth x 2, Irja, Ragnvi & Skomakar Lisa för era uppskattade kommentarer =)

 

~ Lena ~

Av Lena - 28 mars 2010 03:00

   

 

Dagens citat el ordspråk:

"Alla experter är odjur."

Källa: Clifton Fadiman

 


I natt gick vi över till sommartid !!! 

Alla har väl ställt fram klockan 1 timme ;o)

 


 Dagens namn: Malkolm, Morgan

 

Malkolm är av keltiskt ursprung och mycket vanligt i Skottland. Namnet betyder duvans tjänare eller Columbas tjänare. Columba var Skottlands apostel. Namnet kom till Sverige genom flera skotska adelsätter på 1600-talet och kom in i almanackan 1901. En känd svensk Malkolm är Malkolm Sinclair, den svenske kuriren som mördades av ryssarna 1739 och som därigenom blev orsak till ett krig mot Ryssland. Kända brittiska Malcolm är Sex Pistols-managern Malcolm McLaren och skådespelaren Malcolm McDowell, Som spelade huvudrollen ibland annat Stanley Kubricks film ”A Clockwork Orange”. Namnet har aldrig varit speciellt vanligt i Sverige. Sammanlagt finns det drygt 1 100 som heter Malkolm i Sverige, runt 300 har det som tilltalsnamn. Stavningen med c är lite vanligare än den med k.


Morgan härstammar från det walesiska Morcant som betyder strålande. Namnet dök upp i Sverige i början av 1800-talet men blev populärt först efter andra världskriget då det var mycket modernt med anglosaxiska namn. Antalet namnbärare är runt 10 800, av dessa har omkring 5 300 det som tilltalsnamn.

 

Till dig min kära yngsta brorsdotter !!!

 

 

Grattis & kramar Nina...tänker extra mycket på dig idag ;o)  


~ Lena ~

Av Lena - 27 mars 2010 18:31


  

 Klicka för att se animering.

 

 

Dagens citat el ordspråk:

"Att göra film är den långsammaste verksamheten på jorden näst efter att tillverka fossil."

Källa: Aaron Latham

 


 Dagens namn: Rudolf, Ralf

 

Rudolf är ett vanligt namn bland äldre. Bland de yngre däremot har inte namnet varit någon succé. Rudolf är ett tyskt namn som bildats av två ord som betyder ära och varg. Namnet har använts i Sverige sedan 1300-talet men blev vanligt först på 1800-talet. Det togs in i almanackan 1901 i stället för Rubert som ansågs omodernt. Antalet namnbärare är runt 6 100, av dessa har omkring 1 000 det som tilltalsnamn. Ett 50-tal män stavar namnet Rudolph.


Ralf är ett normandiskt namn som kom till Sverige från England på 1800-talet. Det stammar troligen från fornordiska Roedwulf eller Ratwulf vilka är en sammansättning av ord för råd och varg. Det kan även vara en förkortning av Rafael och betyder i så fall Gud har helat. I sin nuvarande kortform kom namnet med normanderna till England efter deras erövring av landet 1066. Runt 4 700 personer heter Ralf, av dessa har cirka 3 000 det som tilltalsnamn. Omkring en tredjedel stavar namnet Ralph. Vi kan bland andra gratulera gamle fotbollsstjärnan Ralf Edström på namnsdagen.


  Till dig Ruth för din kommentar =)

 

   Glöm inte ändra klockan i natt =D

 

~ Lena ~ 

Av Lena - 26 mars 2010 18:45


  

 

 

Dagens citat el ordspråk:

"Det kräver ofta mer mod att våga göra rätt än att frukta att göra fel."

Källa: Abraham Lincoln

 


 Dagens namn: Emanuel

 

Emanuel är en grekisk form för hebreiskans Immanuel som betyder Gud med oss och som först omnämns i den stavningsformen i Jesaja 7:14.

I Matteusevangeliet 1:23 står: ”Jungfrun skall bli havande och föda en son, och man skall ge honom namnet Emmanuel”. Namnet kom in i almanackan 1691 och var mycket populärt under senare delen av 1800-talet, framförallt i frireligiösa kretsar. Antalet namnbärare är runt 30 000, av dessa har drygt 1 800 det som tilltalsnamn. Runt 500 stavar namnet Emmanuel. Sveriges mest berömda Emanuel är nog Emanuel Swedenborg, naturfilosofen och mystikern som levde 1688-1772.


  
Till er...Irja, Love, Lambergsfrua, Ruth & Skomakar Lisa för era alltid så välkomna och kära kommentarer =)

 

                 

 

Mina tankar håller mig verkligen sysselsatt, och detta helt i onödan...önskar jag kunde slå ifrån mig allt till den dag jag får besked om vart jag blir erbjuden att flytta och DÅ börja planera det jag har att se fram emot och ta tag i...i stället håller jag på att måla upp det ena scenariot efter det andra i mitt inre och blir sååå frustrerad på mig själv, men KAN inte "stänga" av.

I och med att allt som rör sig i skallen resulterar i att jag inte kan koncentrera mig på det lilla jag ändå SKULLE kunna planera, blir det i stället som en sorts spärr och jag kan inte förmå min kropp till att utföra något alls, bara dessa eviga tankar som mal och mal.

 

Vissa dagar orkar jag inte ens ta mig runt och kommentera i era bloggar kära vänner...MEN...jag har kondition till att hälsa på hos er var och en *skratt*, så jag hänger fortfarande me´.

 

Nu blir det roligare...

  

 

 

Det var bättre förr...

 

~ Lena ~

Av Lena - 25 mars 2010 10:45


   

Dagens citat el ordspråk:

"Man kan inte varaktigt hjälpa människor genom att utföra det som de borde göra själva."

Källa: Abraham Lincoln

  

 

  

Bebådelsen NT - The Annunciation av John Scott

   Dagens namn: Från och med 2001 har ingen namnsdag den 25 mars. Tidigare firades Mary och Marion.

I dag kallas dagen Jungfru Marie bebådelsedag.


I dag är det Jungfru Marie Bebådelsedag som firas den 25 mars, nio månader före jul, för att högtidlighålla att Jesus "blev till". Jungfru Marie bebådelsedag handlar om hur ängeln Gabriel bebådade (förutsade) Jesu födelse. År 1684 infördes traditionen att, när 25 mars infaller i stilla veckan, firas jungfru Maria bebådelsedag på lördagen före palmsöndagen eller på tredjedag påsk. Den traditionen fortlever i den katolska och ortodoxa kyrkan men är sedan 1953 ändrad i Svenska kyrkan, där dagen numera alltid firas på söndagen som infaller 22-28 mars, om inte palmsöndagen infaller under denna period eller tidigare. I så fall hamnar Jungfru Marie bebådelsedag på söndagen före palmsöndagen.


Den 25 mars var förr en viktig dag i kristenheten även i andra avseenden. Denna dag skedde enligt traditionen även Adams skapelse, Abrahams offer och tåget över Röda havet. Föreställningar av det slaget var en gång mycket utbredda och har att göra med kronologiska spekulationer som delvis är mycket äldre än kristendomen. Dagen lär ha firats i öst före kristen tid och infördes som helgdag i Rom först på 600-talet.


  I dag är det också våffeldagen, vilket faktiskt är ett hörfel. Vårfrudagen, det vill säga Maria bebådelse, blev under medeltiden vårfredagen som lät som våffeldagen och på den vägen är det. Frossa på en nygräddad våffla i dag!


  

Till dig Margit för kär kommentar !!!

 

~ Lena  ~ 

Av Lena - 24 mars 2010 21:05


  

 

Dagens citat el ordspråk:

"Det finns många sätt att skydda sig mot frestelser, men det bästa är feghet."

Källa: Mark Twain

 


 Dagens namn: Gabriel, Rafael

 

Gabriel kommer från hebreiskan och betyder Guds sändebud, ibland även tolkat som Guds kämpe. Gabriel var bebådelsens ängel och dessutom en av ärkeänglarna. Namnet har de allra senaste åren ökat i popularitet. Antalet bärare är runt 7 900, av dessa har omkring 3 900 det som tilltalsnamn. En som har namnsdag i dag är Systembolagets tidigare chef Gabriel Romanus.


Rafael är en annan av ärkeänglarna. Rafael är alltså ett hebreiskt namn som betyder Gud har helat. Från att ha varit mycket ovanligt har namnet blivit något vanligare på senare år. Antalet namnbärare är knappt 1 300, av dessa har runt 400 det som tilltalsnamn. En historiskt mycket känd Rafael var den italienska renässansmålaren Rafael som levde och verkade mellan 1483 och 1520.


  


För era uppskattade kommentarer...

Skomakar Lisa, Love, Anne-Marie & Ruth !!!

 

 

 

Till skillnad från alla dansande tjejer...här ett par killar ;o)


~ Lena ~

Presentation

Vädret

Fråga mig

7 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
<<< Mars 2010 >>>

Skriv gärna en hälsning

Arkiv

Senaste inläggen

Länkar till mina bloggvänner

Flagcounter fr.o.m. 2010-05-02

free counters

Mina bokmärken

Kategorier

Sök i bloggen

RSS

Besöksstatistik

Följ bloggen

Följ Mitt liv och mina tankar med Blogkeen
Följ Mitt liv och mina tankar med Bloglovin'

Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se