Mitt liv och mina tankar

Inlägg publicerade under kategorin Allmänt

Av Lena - 4 april 2010 14:15
   

 

Dagens citat el ordspråk:

"En konservativ är en människa som beundrar de radikala hundra år efter deras död."

Källa: Leo Rosten

 


I dag är det påskdagen, det kristna kyrkoårets största dag. Denna dag firar hela kristenheten Jesus uppståndelse från de döda. Dagens huvudtext från Bibeln är överallt densamma, nämligen Markus 16:1-8, som berättar om kvinnorna som kom till graven för att ta hand om Jesus kropp och fann stenen bortvältrad och en ung man i vita kläder sittande därinne, som uppbyggde dem med orden. ”Han är inte här, han är uppstånden”. I den grekisk-ortodoxa världen är detta ett slags lösen även på gator och torg; folk hälsar på varandra med tillropet ”Kristus är uppstånden!”. Att påsken firas på olika datum beror på att man på kyrkomötet i Nicaea år 325 bestämde att påskdagen alltid skulle infalla på första söndagen efter första fullmånen efter vårdagjämningen. Och den söndagen varierar mellan olika datum.

 

   

 

 Dagens namn: Marianne, Marlene

Marianne är ett franskt namn som varit i bruk i Sverige sedan 1600-talet. Det kan vara en diminutivform av Maria (hebreiska Mirjam) som en del menar betyder den upphöjda, andra hävdar barn av våra önskningar eller hav av bitterhet. Det kan också härstamma från Bibelns Mariamne, som var kung Herodes hustru. Marianne var som populärast på 1930- och 1940-talen, det var det nionde vanligaste förnamnet 1950. Men de senaste åren har Marianne inte varit med bland de 300 vanligaste tilltalsnamnen. Antalet namnbärare är runt 98 700, av dessa har drygt 24 400 det som tilltalsnamn.

Marlene härstammar ursprungligen från Maria som antingen betyder den upphöjda, barn av våra önskningar eller hav av bitterhet. Marlene är vanligt i Tyskland och England och spreds hit via schlagern under andra världskriget, ”Lili Marleen”, och via filmstjärnan Marlene Dietrich som egentligen hette Maria Magdalena von Losch. Antalet namnbärare är runt 4 100, av dessa har cirka 2 200 det som tilltalsnamn.

   

Till er…Yvonne R, Albert?, Susanne, Jessica m.fam & Ragnvi för uppskattade kommentarer och hälsningar =D

 
Freddy Amigo överraskar i "Talang 2010"

Sveriges Paul Potts säger Bert Karlsson =D


~ Lena ~

ANNONS
Av Lena - 3 april 2010 04:30

      

 

Dagens citat el ordspråk:

"Att leva är konsten att dra tillfredsställande slutsatser ur otillräckliga premisser."

Källa: Samuel Butler

 

Påskafton är i den kristna traditionen en så kallad ”tom” dag. Kristus ligger i graven och lärjungarna sitter inlåsta i rädsla för dem som avrättat honom. Inga gudstjänster firas i kyrkan i dag. I stället väntar man till påsknatten för att fira Kristus uppståndelse från de döda. Enligt 1 Pet. 3:18-19 och 4:6 steg Kristus ned till dödsriket för att rädda de rättfärdigas själar och öppna himmelrikets portar för dem. På påskens ikoner ser man Kristus trampa på dödsrikets portar, dess lås är sprängda och Kristus sträcker ut handen åt Adam och Eva, åt kungar och profeter. Att påskaftonen kommit att bli den stora ”firardagen” i Sverige under påsken kan troligen ses som en parallell till julaftonen. Påskafton förknippas ofta med påskägget som då fylls med godis eller andra saker och god mat.

 

  


 Dagens namn: Ferdinand, Nanna

 

Ferdinand är ett tyskt furstenamn som dök upp för första gången i Sverige på 1600-talet. Namnet är sammansatt av orden fred och djärv och betyder troligen den modige beskyddaren. Framförallt på 1400- och 1500-talen var det ett vanligt kunganamn i Tyskland, Spanien och Österrike. Det var till exempel den spanske kungen Ferdinand som skickade ut Columbus på hans resa mot den nya världen 1492. I almanackan har namnet funnits sedan 1721. Ferdinand var ett mycket populärt namn vid sekelskiftet, numera är det ett mycket ovanligt. Runt 2 500 heter Ferdinand, av dessa har lite fler än 100 det som tilltalsnamn.


Nanna är ett nordiskt namn. Betydelsen är mycket omdiskuterad: djärv, tjänstvillig och mamma finns med bland teorierna. Enligt den nordiska mytologin var Nanna maka till Balder och dog av sorg över hans död. Namnet har funnits i almanackan sedan 1901. Antalet namnbärare är runt 2 700 namnbärare,

av dessa har ungefär 1 500 det som tilltalsnamn.


  


Till er… Lambergsfrua, Ing-MarieåAnders, Skomakar Lisa & Irja för era kommentarer =D

 

  

 

 

Så här minns jag mina påskeldar från min barndom... 

 

Så gott som alla barn i samhället började strax efter jul att släpa och dra till VÅR påskeld (och gud nåde den som inte drog sitt sitt strå till stacken) *fniss*. Vi knackade på hos folk och undrade om de hade något brännbart som vi kunde få och oftast fick vi det. Det fanns lite skog i närheten varifrån vi även drog hem mängder med ris och på påskafton brukade den tilltänkta brasan vara "hög som ett hus",

På kvällen tändes brasan (alltid uppe i Eklund på en potatisåker) av någon vuxen och alla hade gått man ur huse för att "titta på påskelden" som vi sa. Killarna var naturligtvis i sitt esse då de kunde skrämma någon med de förhatliga "påsksmällarna" som alltid hörde till.

Skådespelet varade väl inte så länge tidsmässigt, trots all vår möda om att ha en jättebrasa...men festligt och roligt var det.   

 ~ Lena ~

ANNONS
Av Lena - 2 april 2010 12:30      

 

Dagens citat el ordspråk:

"Det finns en blomma som heter Glömska. Den växer i hjärtan som aldrig lärt känna vad kärlek är."

Källa: Japanskt ordspråk

 


I dag är det långfredagen, dagen för Jesus död på korset. Förr skulle dagen vara just lång. Allt arbete och nöjesliv var förbjudet och man klädde sig i svart. På långfredagen firas också ofta korsvägsandakt till minne av Jesus lidande. Gudstjänsten är ofta förlagd till klockan tre på eftermiddagen då det skall ha varit tidpunkten Jesus dog (den nionde timmen). På kvällen kan gravandakt firas.

 


 Dagens namn: Gudmund, Ingemund

 

Gudmund är ett gammalt nordiskt namn sammansatt av ord för Gud och beskyddare. Gudmund har funnits i almanackan sedan 1901 och antalet namnbärare är knappt 700. Av dessa har ett hundratal namnet som tilltalsnamn.


Ingemund är ett fornsvenskt namn och en sammansättning där också gudanamnet Ing ingår samt ett ord som betyder beskyddare. Ingemund kom in i almanackan på 1790-talet, men försvann snart för att sedan återkomma 1901. En känd Ingemund var den framlidne talmannen Ingemund Bengtson. Antalet namnbärare är lite fler än 300, av dessa har knappt ett tjugotal det som tilltalsnamn.


  

 

Och 1000 TACK till er...Skomakar Lisa x 2, Love, Ingmarie/Mimmi, Ruth, Irja & Ragnvi för era älskliga kommentarer =)

  

 

~ Lena ~   

Av Lena - 1 april 2010 01:57


  

 

Dagens citat el ordspråk:

"Alla är ansvariga inför alla för allt som sker på jorden."

Källa: Dostojevskij

 


 Dagens namn: Harald, Hervor

 

Harald är ett gammalt nordiskt namn sammansatt av ord för här och härskare. Närmast betyder namnet härförare. Harald är bekant bland annat genom kungen Harald Hårfager som betraktas som Norges förste kung och den danske kungen Harald Blåtand (egentligen Harald Gormsson, död omkring år 985), som är en av hjältarna i Frans G Bengtssons ”Röde Orm”. Harald infördes i almanackan i början av 1700-talet och var som populärast vid sekelskiftet. Antalet namnbärare är omkring 17 600, av dessa har runt 3 300 det som tilltalsnamn. Grattis kan vi säga till tv-programledaren Harald Treutiger!


Hervor är ett isländskt namn vars första del kommer från ett ord som betyder strid, tänk på ordet här i betydelsen krigshär. Betydelsen av den andra delen –vor är däremot oklar. Namnet började användas i Sverige i början av 1800-talet men har aldrig varit speciellt vanligt. Antalet namnbärare är knappt 500, av dessa har runt 200 det som tilltalsnamn.


  I dag är det skärtorsdagen. Förr var man rädd för häxorna som sades åka till Blåkulla denna dag. Alla spjäll skulle stängas och kvastar och andra redskap som häxorna kunde tänkas använda låstes in. Till och med dörrarna spikades igen.


I dag är det som synes också den 1 april. I de anglosaxiska länderna kallas dagen All Fool’s Day, Alla dårars dag, och till gagnet om än inte till namnet är dagen känd på liknande sätt över hela den indoeuropeiska språkvärlden. I hela västerlandet skojas det vilt denna dag. Varifrån traditionen kommer vet man inte, men detta med att skoja en viss dag har man gjort länge i till exempel Indien.


Om månaden april kan Bondepraktikan berätta: ”April månad kallar man mig, att plöja och så lär jag dig, jag låter slå nu in median, att jag min sundhet hava kan”.


I april bör man dessutom enligt folktron bruka en god dryck som ”giver människan ett sunt liv”. Man skall äta sött och gärna få i sig färskt kött.


  


Och tack därtill för era kommentarer Anne-Marie & Margit!

 

~ Lena ~

 

Av Lena - 31 mars 2010 13:04


  

 

Dagens citat el ordspråk:

"En kompromiss är konsten att dela en kaka så att alla tror de har fått den största biten."

Källa: Winston Churchill

 


I dag är det Dymmelonsdagen, onsdagen före påsk, då påskfriden inleddes.

Namnet kommer av att metallkläpparna i kyrkklockorna denna dag ersattes av trästavar, dymblar, för att ge en så dämpad klang som möjligt, en markering av att det var stilla veckan och att långfredagen var i antågande. Dymmelonsdagen brukar ofta blandas ihop med askonsdagen som är onsdagen efter Fastlagssöndagen.


 Dagens namn: Ester


Ester är ett bibliskt namn som kan ha sitt ursprung i det persiska ordet stara som betyder stjärna. En annan teori är att det kommer från Ishtar som var den babyloniska kärleksgudinnan. Ester var den vackra judinnan som blev hustru till den persiske kungen Xerxes och lyckades rädda sitt folk från den intrigerande Hamans onda ränker. Hon har fått en egen bok i Bibeln. Ester hade sin popularitetstopp vid sekelskiftet. Antalet namnbärare är drygt 15 100, av dessa har runt 7 200 det som tilltalsnamn.


  

Till er...Yvonne R, Love & Yvonne K för era kära kommentarer

 

~ Lena ~

Av Lena - 30 mars 2010 12:15


  

 

 

Dagens citat el ordspråk:

"Alla människor borde behandlas som luft - något absolut livsnödvändigt."

Källa: Stig Johansson

  Dagens namn: Holger, Holmfrid

 

Holger är ett fornnordiskt namn med lite oklar betydelse. Andra delen av namnet betyder spjut, men vad Hol- betyder är omdiskuterat. Alf Henriksons tolkning är huld, vilket i så fall innebär att Holger betyder en som älskar (är huld mot) spjut. År 1901 kom namnet in i almanackan. Antalet namnbärare är runt 12 000, av dessa har omkring 2 400 det som tilltalsnamn.


Holmfrid är ett fornnordiskt namn, även det med lite oklar betydelse. Andra delen av namnet betyder fred eller skön medan Holm- helt enkelt har tolkats som holme. Holmfrid ströks ur almanackan 1993 men gör comeback i år. Namnet har en mycket ovanlig historia. I äldre tider var Holmfrid ett kvinnonamn, men när det återuppväcktes i den fornsvenska yran som ännu levde kvar vid sekelskiftet ansågs det vara ett passande pojknamn. De första 30 åren under 1900-talet ökade också namnet en del, men det blev aldrig vanligt. Bland de yngsta är namnet näst intill utraderat. Det finns bara ett fåtal barn som fått Holmfrid som förnamn och de heter alla något annat som tilltalsnamn. Även bland vuxna är namnet extremt ovanligt, sammanlagt finns knappt 400 som heter Holmfrid, av dessa har ett tjugotal det som tilltalsnamn.


 

Hjärtliga gratulationer på din födelsedag Anette från mannen och mig =D 

 

 

    


Till er...Skomakar Lisa, Irja, Nina & Charlotte för era alltid lika välkomna kommentarer !!!

 

~ Lena ~

Av Lena - 29 mars 2010 08:23


 

  

 

Dagens citat el ordspråk:

"Alla djur, utom människan, vet mycket väl att livets huvudsakliga mening är att njuta av det."

Källa: Samuel Baulder

 


 Dagens namn: Jonas, Jens


Jonas är en grekisk form av det hebreiska Jona som betyder duva, men det har även använts som en kortvariant av Johannes. Jona var en biblisk profet som kastades i havet av sjömän och slukades av en val, i vars buk han satt i tre dagar. Namnet har funnits i almanackan sedan början av 1700-talet. Antalet namnbärare är runt 57 900, av dessa har omkring 39 300 det som tilltalsnamn. Vi kan i dag gratulera komikern och författaren Jonas Gardell på namnsdagen, liksom den gamle tv-räven Jonas Hallberg.


Jens är en dansk kortform av det hebreiska Johannes. Betydelsen av Johannes är Gud har förbarmat sig. Namnet var länge vanligt i Skåne men spred sig runt 1960 till resten av landet. Antalet namnbärare är omkring 17 400, av dessa har runt 11 400 det som tilltalsnamn. Vi kan bland andra gratulera journalisten, debattören och före detta jämställdhetsministern Jens Orback, samt ishockeyspelaren Jens Öhling.


  

Till er...Ruth x 2, Irja, Ragnvi & Skomakar Lisa för era uppskattade kommentarer =)

 

~ Lena ~

Av Lena - 28 mars 2010 03:00

   

 

Dagens citat el ordspråk:

"Alla experter är odjur."

Källa: Clifton Fadiman

 


I natt gick vi över till sommartid !!! 

Alla har väl ställt fram klockan 1 timme ;o)

 


 Dagens namn: Malkolm, Morgan

 

Malkolm är av keltiskt ursprung och mycket vanligt i Skottland. Namnet betyder duvans tjänare eller Columbas tjänare. Columba var Skottlands apostel. Namnet kom till Sverige genom flera skotska adelsätter på 1600-talet och kom in i almanackan 1901. En känd svensk Malkolm är Malkolm Sinclair, den svenske kuriren som mördades av ryssarna 1739 och som därigenom blev orsak till ett krig mot Ryssland. Kända brittiska Malcolm är Sex Pistols-managern Malcolm McLaren och skådespelaren Malcolm McDowell, Som spelade huvudrollen ibland annat Stanley Kubricks film ”A Clockwork Orange”. Namnet har aldrig varit speciellt vanligt i Sverige. Sammanlagt finns det drygt 1 100 som heter Malkolm i Sverige, runt 300 har det som tilltalsnamn. Stavningen med c är lite vanligare än den med k.


Morgan härstammar från det walesiska Morcant som betyder strålande. Namnet dök upp i Sverige i början av 1800-talet men blev populärt först efter andra världskriget då det var mycket modernt med anglosaxiska namn. Antalet namnbärare är runt 10 800, av dessa har omkring 5 300 det som tilltalsnamn.

 

Till dig min kära yngsta brorsdotter !!!

 

 

Grattis & kramar Nina...tänker extra mycket på dig idag ;o)  


~ Lena ~

Presentation

Vädret

Fråga mig

7 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
       
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
<<< Oktober 2010
>>>

Skriv gärna en hälsning

Arkiv

Senaste inläggen

Länkar till mina bloggvänner

Flagcounter fr.o.m. 2010-05-02

free counters

Mina bokmärken

Kategorier

Sök i bloggen

RSS

Besöksstatistik

Följ bloggen

Följ Mitt liv och mina tankar med Blogkeen
Följ Mitt liv och mina tankar med Bloglovin'

Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se